13/05: 48.Chuyện người câm-49.Chuyện con két-50.Chuyện con chim ngộ đạo (HH/NVP)

13/05: 48.Chuyện người câm-49.Chuyện con két-50.Chuyện con chim ngộ đạo (HH/NVP)

13/05: 48.Chuyện người câm-49.Chuyện con két-50.Chuyện con chim ngộ đạo Category: Phật Học – Phật học ôn tập- Posted by: Tbl Đọc: 5154 lần BƯỚC VÀO CỬA PHẬT – Quyển 2 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Bài 48. CHUYỆN NGƯỜI…