20/11: 5.Kinh Na-Tiên Tỳ-Kheo-6.Tứ Thập Nhị Chương Kinh

20/11: 5.Kinh Na-Tiên Tỳ-Kheo-6.Tứ Thập Nhị Chương Kinh

20/11: 5.Kinh Na-Tiên Tỳ-Kheo-6.Tứ Thập Nhị Chương Kinh Category: Phật Học – Phật học ôn tập- Posted by: lenhac Đọc: 4983 lần BƯỚC VÀO CỬA PHẬT – Quyển 2 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Bài 5.KINH NA-TIÊN TỲ-KHEO. Ngài Long…