1.Hoa Kỳ ăn mừng lễ Độc Lập(VOA)2.Điều gì làm nước Mỹ khác biệt(Nick Adams)3.Chiếc tàu lịch sử ..-4.

1.Hoa Kỳ ăn mừng lễ Độc Lập(VOA)2.Điều gì làm nước Mỹ khác biệt(Nick Adams)3.Chiếc tàu lịch sử ..-4.

Hoa Kỳ ăn mừng Lễ Độc Lập Nguồn:VOA-04-07-2015 Huyền thoại âm nhạc Barry Manilow diễn tập cho buổi hoà nhạc mừng Lễ Độc Lập ở Thủ đô Washington, 3/7/2015. Người Mỹ trên khắp nước hôm nay 4/7 ăn mừng kỷ…