1.Mỹ bắn hơn 50 hỏa tiễn Tomahawk vào Syria(NV)2.Tập Cận Bình, Biển Đông và Mar-a-Lago(RFI)3..một năm thảm họa Formosa-4

1.Mỹ bắn hơn 50 hỏa tiễn Tomahawk vào Syria(NV)2.Tập Cận Bình, Biển Đông và Mar-a-Lago(RFI)3..một năm thảm họa Formosa-4

Trung Đông bắt đầu ‘nóng,’ Mỹ bắn hơn 50 hỏa tiễn Tomahawk vào Syria Nguồn:nguoiviet.com- April 6, 2017 Hình do Hải Quân Mỹ đưa ra cho thấy một hỏa tiễn Tomahawk bắn từ khu trục hạm USS Ross vào căn…