26/02/2012: 1.Một câu chuyện Luân Hồi-2.Học làm người-3.Cám ơn cuộc sống-4.Sinh,Trụ,Hoại,Diệt

26/02/2012:   1.Một câu chuyện Luân Hồi-2.Học làm người-3.Cám ơn cuộc sống-4.Sinh,Trụ,Hoại,Diệt

26/02: 1.Một câu chuyện Luân Hồi-2.Học làm người-3.Cám ơn cuộc sống-4.Sinh,Trụ,Hoại,Diệt Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 5654 lần **Xin cám ơn anh chị Kim Long&Toản Vũ và anh chị Đức Quý&Công Khanh đã chia xẻ…