1/-43 năm mất Hoàng Sa(RFA)2.Âm mưu ngăn chận Trump đăng quang bất thành.3..VN vẫn ký thỏa thuận với Exxon Mobil(RFI)

1/-43 năm mất Hoàng Sa(RFA)2.Âm mưu ngăn chận Trump đăng quang bất thành.3..VN vẫn ký thỏa thuận với Exxon Mobil(RFI)

43 năm ngày mất Hoàng Sa Mặc Lâm, biên tập viên RFA – 2017-01-19 Nguồn:RFA   Một buổi tưởng niệm đánh dấu 43 năm ngày mất Hoàng Sa và tưởng nhớ các tử sĩ trước tượng đài vua Lý Thái…