1.Hoành Sơn Nhất Đái,Vạn Đại Tan Hoang(basam)2."Bước tới Đèo Ngang .."(ĐB Truyền)3.Biển sạch ..ngư dân treo niêu"(RFA)4.

1.Hoành Sơn Nhất Đái,Vạn Đại Tan Hoang(basam)2."Bước tới Đèo Ngang .."(ĐB Truyền)3.Biển sạch ..ngư dân treo niêu"(RFA)4.

9762. HOÀNH SƠN NHẤT ĐÁI VẠN ĐẠI TAN HOANG Nguồn: Posted by adminbasam on 27/08/2016 Huỳnh Ngọc Chênh Nguồn ảnh: Nguyễn Thúy Hạnh/ Nguyễn Kim Ngay sau khi bộ trưởng Trần Hồng Hà tắm biển và ăn cá tại Quảng…