1.Họp mặt TV 53-60 ở Sài Gòn(TN) 2. Những bài sưu tầm tặng bạn TV 53-60(BT)

1.Họp mặt TV 53-60 ở Sài Gòn(TN) 2. Những bài sưu tầm tặng bạn TV 53-60(BT)

Fwd: Họp mặt 53-60 ở Saigon tannguyen to me- (Hình:Trường Nữ TH Trưng Vương trước 1975) Băng Tâm thân mến, > Như đã báo trong một thư trước, sáng nay, chủ nhật , 26/06/2016, nhóm TV 53-60 của tụi mình…