1.Họp mặt các cụ cựu GS Đồng Khánh (TN)-2.Mừng bạn Kim Hân "vô sự"-3.Danh ca Thái Thanh mừng thượng thọ 80 tuổi-

1.Họp mặt các cụ cựu GS Đồng Khánh (TN)-2.Mừng bạn Kim Hân "vô sự"-3.Danh ca Thái Thanh mừng thượng thọ 80 tuổi-

Họp mặt các cụ cựu GS Đồng khánh Tân Nguyên to me B. T. ơi, Như đã hẹn với bồ trong thư trước, ngày Chủ nhật 17/08 vừa qua, mình đã đi họp mặt với các cụ Đồng Khánh ,…