1.Tin Sài Gòn-Họp mặt Tất niên Ất Mùi của TV 53-60(TN)2.Lời chúc mừng Năm Mới của Đức Đạt Lai Lạt Ma-3.Chuyện thật ngắn-

1.Tin Sài Gòn-Họp mặt Tất niên Ất Mùi của TV 53-60(TN)2.Lời chúc mừng Năm Mới của Đức Đạt Lai Lạt Ma-3.Chuyện thật ngắn-

Tin từ Saigon – Họp mặt tất niên Ất Mùi của TV 53-60 Tân Nguyên to me Ảnh 3 : Ở sân nhà Chu Minh Thu Từ trái qua : hàng ngồi 1 : Khánh Ngọc – Hường Liên –…