18/05/2013: 1.Hương vị giải thoát1&2(Ajahn Chah)-2.Tình bạn-3.Hương sen nơi chốn ao tù-

18/05/2013:  1.Hương vị giải thoát1&2(Ajahn Chah)-2.Tình bạn-3.Hương sen nơi chốn ao tù-

18/05: 1.Hương vị giải thoát1&2(Ajahn Chah)-2.Tình bạn-3.Hương sen nơi chốn ao tù- Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 4950 lần Hương Vị Giải Thoát “A Taste of Freedom” Tác giả:Ngài Ajahn Chah Phạm Kim Khánh dịch…