1.Quốc phụ và quốc sư(BBC)2.VN văn hóa thấp,ắt gây ra bạo lực-3.Trọng thua Dũng 1 keo nữa(VB)-4.Buồn vui mùa xuân-

1.Quốc phụ và quốc sư(BBC)2.VN văn hóa thấp,ắt gây ra bạo lực-3.Trọng thua Dũng 1 keo nữa(VB)-4.Buồn vui mùa xuân-

Quốc Phụ và Quốc Sư Nguồn: Huy Đức– BBC Báo Tiền Phong đã gỡ vài bức ảnh ‘nhạy cảm’. Tuy thất vọng trước chương trình Táo quân Giao thừa 2015, nhưng ngay sáng mùng Một Tết, công chúng đã được…