1.Tác giả Huy Trâm–tiếp theo(DTL)2.Khoe !(Huy Phương)3.Nếu trở thành khu tự trị của TQ,VN sẽ ra sao?4.Tùy bút…

1.Tác giả Huy Trâm–tiếp theo(DTL)2.Khoe !(Huy Phương)3.Nếu trở thành khu tự trị của TQ,VN sẽ ra sao?4.Tùy bút…

Huy Trâm, người chọn tận hiến đời mình cho chữ, nghĩa Du Tử Lê Nguồn:nguoiviet.com- September 23, 2016 Nhà văn Huy Trâm. (Hình: Huy Trâm) Du Tử Lê (Tiếp theo và hết) Với trên 20 tác phẩm đủ loại ấn…