1.Hai vụ tham nhũng ở thượng tầng VN bị bại lộ(NV)-2.Xuất khẩu thói xấu-nỗi nhục khó phai!-3.Thế thượng phong của Putin(NV)

1.Hai vụ tham nhũng ở thượng tầng VN bị bại lộ(NV)-2.Xuất khẩu thói xấu-nỗi nhục khó phai!-3.Thế thượng phong của Putin(NV)

Hai vụ tham nhũng ở thượng tầng Việt Nam bị lộ Nguồn:nguoiviet.com-Monday, March 24, 2014 HÀ NỘI (NV) .- Hai vụ tham nhũng liên quan đến giới lãnh đạo CSVN vừa bị lộ từ những nơi mà họ không ngờ:…