1.Người dân khắp nước biểu tình chống TQ(RFA)-2.Một Thánh Lễ vô cùng đặc biệt(DLB)-3.Đảng CS bất động với TQ là..

1.Người dân khắp nước biểu tình chống TQ(RFA)-2.Một Thánh Lễ vô cùng đặc biệt(DLB)-3.Đảng CS bất động với TQ là..

Người dân khắp nước biểu tình chống Trung Quốc Nguồn: Mặc Lâm, biên tập viên RFA – 2014-05-10 Tuần hành chống Trung Quốc trên đường phố Sài Gòn sáng Chủ nhật 11/05/2014. Courtesy Dan Lam Bao Sáng hôm nay Chủ…