1.Bài tình ca nổi tiếng 'Khúc Thụy Du 'cho ngày Valentine(RFA)2.Little Sài Gòn:Cuối năm thăm mộ phần.. (NL/NV)3.Lan Cao…(DTL)

1.Bài tình ca nổi tiếng 'Khúc Thụy Du 'cho ngày Valentine(RFA)2.Little Sài Gòn:Cuối năm thăm mộ phần.. (NL/NV)3.Lan Cao…(DTL)

Bài tình ca nổi tiếng “Khúc Thụy Du” cho ngày Valentine Nguồn:Vũ Hoàng, phóng viên RFA-2015-02-15 Thi sĩ Du Tử Lê – Photo: Nguyễn Đình Toán. Trong không khí ấm áp của Lễ Tình Nhân đang tràn ngập khắp nơi…