Lamartine

Lamartine

THE LAKE – LE LAC – LAMARTINE Đây là một bài thơ rất nổi tiếng của Alphonse de Lamartine (1790-1869 ) – thi sĩ Pháp .Những ai đã hoc các lớp Đệ nhị cấp -ban C – ở Sai-Gon trước…