1.Con gái Đại tướng Cao Văn Viên nói về cuộc chiến VN(NV)2.Cuộc đời thường nhật của TT Ngô Đình Diệm–3."..Trần Trọng Kim'.

1.Con gái Đại tướng Cao Văn Viên nói về cuộc chiến VN(NV)2.Cuộc đời thường nhật của TT Ngô Đình Diệm–3."..Trần Trọng Kim'.

***THÁNG 8, NHÌN LẠI ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI-NN*** ==== Con gái Đại tướng Cao Văn Viên nói về cuộc chiến Việt Nam Nguồn:nguoiviet.com-Monday, August 18, 2014 * “Cần phải nói về cuộc chiến theo cái nhìn của người Việt!”…