1.Lê Hân,‘Ngọn tình lục bát' và.. (DTL)2.Xem lại PBN 19, nhớ một thời ‘đói nhạc'(Đằng Giao/NV)3.Thơ mùa thu ..

1.Lê Hân,‘Ngọn tình lục bát' và.. (DTL)2.Xem lại PBN 19, nhớ một thời ‘đói nhạc'(Đằng Giao/NV)3.Thơ mùa thu ..

Lê Hân, ‘Ngọn tình lục bát’ và ‘tiểu truyện’ văn nghệ sĩ Du Tử Lê Nguồn: nguoiviet.com- September 9, 2016 Từ trái qua: Từ Công Phụng, Luân Hoán, Song Thao, Lê Hân. (Hình LuanHoan) Du Tử Lê Sau thi phẩm…