1.Nhạc sĩ Lê Hựu Hà-Bài 2(DTL)2.Những con sông tràn ngập bèo và rác(RFA)3.Chè xanh, thuốc lào ở Hà Nội(NV)

1.Nhạc sĩ Lê Hựu Hà-Bài 2(DTL)2.Những con sông tràn ngập bèo và rác(RFA)3.Chè xanh, thuốc lào ở Hà Nội(NV)

Lê Hựu Hà, bi kịch cuối cùng của một tài năng âm nhạc! Nguồn:nguoiviet.com- Friday, April 1, 2016 2:41:26 PM Du Tử Lê (Tiếp theo kỳ trước) Nhạc sĩ Lê Hựu Hà (đầu tiên bên trái) và ban nhạc Phượng…