1..Thế giới ‘Những Giọt Mực' của Lê Tất Ðiều(DTL)2.Bão đầu mùa xứ Bắc(RFA)3.TchyA,thơ và ..(NV)

1..Thế giới ‘Những Giọt Mực' của Lê Tất Ðiều(DTL)2.Bão đầu mùa xứ Bắc(RFA)3.TchyA,thơ và ..(NV)

Vào sâu thế giới ‘Những Giọt Mực’ của Lê Tất Ðiều Nguồn:nguoiviet.com-August 19, 2016 Bìa tác phẩm Những Giọt Mực. (Hình baotreonline.com) Du Tử Lê (Tiếp theo kỳ trước) Vài tháng sau khi công ty cổ phần Phương Nam, Saigon,…