1."Những giọt mực"-t.t(DTL)2.Nhớ lại món ngon Sài Gòn ngày trước(NN Chinh/NV)

1."Những giọt mực"-t.t(DTL)2.Nhớ lại món ngon Sài Gòn ngày trước(NN Chinh/NV)

Ngọn lửa hy sinh rực rỡ trong ‘Những Giọt Mực’ Nguồn:nguoiviet.com- August 26, 2016 Hình bìa tác phẩm “Ðêm Dài Một Ðời” của nhà văn Lê Tất Ðiều. (Hình: http://www.dutule.com/) Du Tử Lê (Tiếp theo kỳ trước) Nếu mỗi truyện…