1.Nhà văn Lê Xuyên-Bài 4 và hết(DTL) 2.Tuổi thanh xuân bị đánh cắp-3.'Hãy xiên miếng thịt heo..'

1.Nhà văn Lê Xuyên-Bài 4 và hết(DTL) 2.Tuổi thanh xuân bị đánh cắp-3.'Hãy xiên miếng thịt heo..'

Lê Xuyên, văn không là người? Nguồn:nguoiviet.com- Friday, March 18, 2016 2:31:16 PM Du Tử Lê (Tiếp theo và hết) Nhà văn Lê Xuyên. (Hình: sachxua.net) Chúng ta thường nghe nói “văn tức là người.” Nhưng “chân lý” này dường…