1..Ngày Quốc Hận tại Little Saigon(VB)-2.Bảo vệ Little Sài Gòn(VB)-3.Putin,cậu bé ngỗ nghịch trở thành Nga hoàng..(NTCỏ May)-

1..Ngày  Quốc Hận tại Little Saigon(VB)-2.Bảo vệ Little Sài Gòn(VB)-3.Putin,cậu bé ngỗ nghịch trở thành Nga hoàng..(NTCỏ May)-

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận: Toàn Dân Vùng Lên Cứu Nước Nguồn:vietbao.com- 29/04/2014 Westminster (Bình Sa) Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 26 tháng 4 năm 2014 Cộng Đồng Người Việt…