Lòng tự trọng (Nhã Nhạc)-

Lòng tự trọng (Nhã Nhạc)-

Lòng tự trọng                                                                                                        Trong một ngày cuối tháng chin, tôi nhận được hai FW từ hai người bạn . Thật chẳng vui chút nào, mà cảm giác xấu hổ còn làm nóng hai bên má ! 1/ FW thứ nhất…