1.Luật sư bị đánh và cách xử lý khủng hoảng(RFA)2.Bình chọn Dũng rồi(VB)3.Sự thật về Đảng Dân Chủ-4.Mười điều bi ai mà

1.Luật sư bị đánh và cách xử lý khủng hoảng(RFA)2.Bình chọn Dũng rồi(VB)3.Sự thật về Đảng Dân Chủ-4.Mười điều bi ai mà

Luật sư bị đánh và cách xử lý khủng hoảng Nguồn: Nam Nguyên, phóng viên RFA- 2015-11-13 Dân oan, người dân Hà Nội bên ngoài trụ sở Công An Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội khi nghe tin…