1.Tâm thư người Nhật gửi VN-2.Lương y như..?-3.Triết lý làm ăn của người Hoa-4.Người cày có ruộng 26-3 và..(VB)

1.Tâm thư người Nhật gửi VN-2.Lương y như..?-3.Triết lý làm ăn của người Hoa-4.Người cày có ruộng 26-3 và..(VB)

‘Dậy sóng’ với tâm thư của người Nhật gửi Việt Nam Nguồn:Báo Đất Việt – Thứ hai 24-3-2014(Hình minh họa Viet Bao online:Rác ở công viên 30-4-Quận 1- NN sưu tầm) (Tệ nạn xã hội) – Một bạn trẻ người…