1.Con đường Mặc Đỗ từ Hà Nội Sài Gòn tới Trưa trên đảo san hô(RFA)2.Thảm họa Bắc thuộc:Phim tài liệu ..

1.Con đường Mặc Đỗ từ Hà Nội Sài Gòn tới Trưa trên đảo san hô(RFA)2.Thảm họa Bắc thuộc:Phim tài liệu ..

Con đường Mặc Đỗ từ Hà Nội Sài Gòn tới Trưa trên đảo san hô Nguồn: Ngô Thế Vinh / RFA -2015-06-20 Bìa tiểu thuyết Bốn Mươi của Mặc Đỗ, Nxb Quan Điểm, Sài Gòn 1957. Courtesy photo Mặc Đỗ…