1.Mệnh hay Nghiệp ?(TN Quảng Đức)2.Chỉ là một cội cây thôi((Ajahn Chah)

1.Mệnh hay Nghiệp ?(TN Quảng Đức)2.Chỉ là một cội cây thôi((Ajahn Chah)

Fwd: Mệnh hay Nghiệp ? Greg Le to me Nguồn:Lê Sỹ Minh Tùng/Trang nhà Quảng Đức Happy Thanksgiving cô Tâm Một tượng Phật-Nhật (Hình Anne chụp) Thiên Mệnh, Định Mệnh, Số Mệnh hay Nghiệp Quả ? 1) Dựa theo thuyết…