1.Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi châu Á, ..(VOA)2.T.T. D.Trump xa luân chiến(NV)3.Cần biết ..(FW)4.Mỹ sát cánh với ..

1.Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi châu Á, ..(VOA)2.T.T. D.Trump xa luân chiến(NV)3.Cần biết ..(FW)4.Mỹ sát cánh với ..

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi châu Á, trấn an Việt Nam? Nguồn:VOA- 01.02.2017     Viễn Đông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (ngoài cùng bên phải) đặt chân tới căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc, hôm 2/2….