1.Nah Sơn,một du học sinh,rapper bất đồng chính kiến(RFA)2.Phùng Quang Thanh:Gia nô TC-3.Ăn mặn, ăn chay cũng chết ..vì TQ-4.Nhập cư..

1.Nah Sơn,một du học sinh,rapper bất đồng chính kiến(RFA)2.Phùng Quang Thanh:Gia nô TC-3.Ăn mặn, ăn chay cũng chết ..vì TQ-4.Nhập cư..

Nah Sơn, một du học sinh, rapper bất đồng chính kiến Nguồn: Mặc Lâm, biên tập viên RFA – 2015-01-17 Nhạc sĩ sinh viên Nguyễn Vũ Sơn với bút danh khi sáng tác là Nah Sơn. Courtesy FB Nguyễn Vũ…