1.Nam Dao: ‘Trăng Nguyên Sơ,'…(DTL)2.Thơ Bùi Chí Vịnh(RFA)3.Những gì còn lại sau lũ miền Trung(RFA)

1.Nam Dao: ‘Trăng Nguyên Sơ,'…(DTL)2.Thơ Bùi Chí Vịnh(RFA)3.Những gì còn lại sau lũ miền Trung(RFA)

Nam Dao: ‘Trăng Nguyên Sơ,’ hiềm khích giữa chữ, nghĩa và xã hội? Nguồn:nguoiviet.com-October 21, 2016 Nhà văn Nam Dao. (Hình: Uyên Nguyên) Du Tử Lê Tháng 10 năm 2004, trả lời cuộc phỏng vấn qua điện thư của nhà…