1.Đi Đà Lạt(TN) 2.Hành hương & Du ngoạn(KT)3.Họp mặt với Châu Hà-4.Đi Nhật(KD)-4.Sưu tầm..

1.Đi Đà Lạt(TN) 2.Hành hương & Du ngoạn(KT)3.Họp mặt với Châu Hà-4.Đi Nhật(KD)-4.Sưu tầm..

Fwd: Đi Dalat Tân Nguyên to me – 12-7-2016 Hình chụp trong sân resort với nhiều bồn hoa đẹp, > Băng Tâm thân mến, > Như đã báo với bồ trong một thư trước, năm nay con trai mình, muốn…