1.Chú viết báo tếu quá dám. ..(NV)2.Nhìn lại báo chí thời Đệ Nhị CH(BBC)3.Đại hội Đảng ở VN và. .(VOA)

1.Chú viết báo tếu quá dám. ..(NV)2.Nhìn lại báo chí thời Đệ Nhị CH(BBC)3.Đại hội Đảng ở VN và. .(VOA)

Chú viết báo tếu quá dám mó chúng nó Nguồn:nguoiviet.com- Friday, September 11, 2015 Ngô Nhân Dụng Nhà báo Ðỗ Hùng vừa mới bị một thứ trưởng bộ Thông Tin Truyền Thông (4T) rút thẻ nhà báo vì viết trên…