1.Nhà thơ Ngô Tịnh Yên-bài 2-(DTL)2.T.C.Sơn,như cánh vạc bay(QG)3.Cảm hứng Giáng Sinh Hồ Dzếnh(NV)

1.Nhà thơ Ngô Tịnh Yên-bài 2-(DTL)2.T.C.Sơn,như cánh vạc bay(QG)3.Cảm hứng Giáng Sinh Hồ Dzếnh(NV)

Những yếu tố nào làm thành lục bát Ngô Tịnh Yên? Nguồn:dutule.com-12/25/2014 Tác giả : Du Tử Lê (Tiếp theo và hết). Tokyo National Museum (Hình:Anne Le chụp 7/2014) Có người hỏi tôi, phải chăng chìa khóa của sự thành…