1.Hội đàm Việt Trung 'không đột phá'(BBC-RFA)-2.Giàn khoan thứ hai ..(RFA)-3.Đáp số của sự im lặng(RFA)-4.TQ hợp pháp hóa …

1.Hội đàm Việt Trung 'không đột phá'(BBC-RFA)-2.Giàn khoan thứ hai ..(RFA)-3.Đáp số của sự im lặng(RFA)-4.TQ hợp pháp hóa …

Hội đàm Việt – Trung ‘không đột phá’ Nguồn:BBC – thứ tư, 18 tháng 6, 2014 Hai ông Dương Khiết Trì (trái) và Phạm Bình Minh Hai nhà ngoại giao bắt tay nhưng không mỉm cười Thảo luận giữa Hà…