1.Nhà thơ Nguyễn Đình Nguyên,..-Kỳ 1 & 2 (DTL) 2. Thơ Du Tử Lê(dtl trang nhà)

1.Nhà thơ Nguyễn Đình Nguyên,..-Kỳ 1 & 2 (DTL) 2. Thơ Du Tử Lê(dtl trang nhà)

  Thơ Nguyễn Đình Nguyên, những sợi thừng siết cổ tác giả(DTL) Du Tử Lê/Người Việt – December 22, 201 Nguồn:nguoiviet.com nhà thơ Nguyễn Đình Nguyên. (Hình: Facebook Nguyễn Đình Nguyên) Tôi muốn gọi thơ Nguyễn Đình Nguyên là những…