1.Nạn trộm cắp bùng phát..-2.Đừng..điện cho tôi nhé(Nguyễn Khắp Nơi)-3.Đẻ bọc điều

1.Nạn trộm cắp bùng phát..-2.Đừng..điện cho tôi nhé(Nguyễn Khắp Nơi)-3.Đẻ bọc điều

Nạn trộm cắp bùng phát sau Tết Nguồn:RFA-Nhóm phóng viên tường trình từ VN-2014-02-28   Tết miền Nam hoa mai vàng tràn ngập chợ hoa Nguyễn Huệ. AFP Hằng năm, vào những dịp cận Tết cũng là lúc nạn trộm…