Giây phút đợi chờ (Nhã Nhạc)

Giây phút đợi chờ (Nhã Nhạc)

Giây phút đợi chờ Nhã Nhạc                                                                  Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé … Hồ Dzếnh Khi đó, tôi khoảng 10,11 tuổi, đang cùng gia đình đón một mùa xuân mới  . Biết mình đã được mẹ mua…