1.Nhớ lại Tháng Tư 1975(NN)2.Tháng Tư 2016:tai ương dồn dập đến với dân VN:Vụ Formosa &More..

1.Nhớ lại Tháng Tư 1975(NN)2.Tháng Tư 2016:tai ương dồn dập đến với dân VN:Vụ Formosa &More..

NHỚ LẠI THÁNG TƯ 1975- Nhã Nhạc LGT-Bài viết dưới đây được đăng trên website này Tháng Tư 2010 . Tháng Tư năm nay 2016, biết bao nhiêu tai ương dồn dập xảy đến với đồng bào VN của chúng…