1.Nhà văn Nam Dao-tiếp theo(DTL)2.Xu thế ‘ghét người Hoa'(NV)3.VN Cộng Hòa vẫn trong tim người Việt(DLB)

1.Nhà văn Nam Dao-tiếp theo(DTL)2.Xu thế ‘ghét người Hoa'(NV)3.VN Cộng Hòa vẫn trong tim người Việt(DLB)

Tiểu thuyết lịch sử tới kịch, Nam Dao chọn điểm đứng nào? Nguồn:nguoiviet.com- October 28, 2016 Nhà văn Nam Dao. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) Du Tử Lê (Tiếp theo kỳ trước) Nếu “Trăng Nguyên Sơ” được coi là tiêu biểu…