1.Shinzo Abe tạo cơ hội cho D.Trump hạ nhiệt(RFI)2.Thư Xuân Đinh Dậu,..(NXN/VB)3.Lãnh đạo tốt ắt phải biết ..(boxitvn)

1.Shinzo Abe tạo cơ hội cho D.Trump hạ nhiệt(RFI)2.Thư Xuân Đinh Dậu,..(NXN/VB)3.Lãnh đạo tốt ắt phải biết ..(boxitvn)

Shinzo Abe tạo cơ hội cho Donald Trump hạ nhiệt Nguồn:RFI-Tú Anh – 10-02-2017 13:20                                                                                Ảnh Donald Trump (T) và Shinzo Abe trên truyền hình tại một công ty giao dịch hối đoái, Tokyo, Nhật Bản, ngày 01/02/2017 REUTERS Sau…