1.Nhà thơ Như Quỳnh de Prelle -Kỳ 2(DTL)2.Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh qua đời(NV)3.Thơ Minh Đức Hoài Trinh–

1.Nhà thơ Như Quỳnh de Prelle -Kỳ 2(DTL)2.Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh qua đời(NV)3.Thơ  Minh Đức Hoài Trinh–

Như Quỳnh tố giác tệ trạng xã hội, không khoan nhượng Du Tử Lê/Người Việt Nguồn:nguoiviet.com- June 9, 2017 Như Quỳnh de Prelle. (Hình: Facebook Như Quỳnh) Như Quỳnh tố giác tệ trạng xã hội, không khoan nhượngNhư đã nói,…