1…Thơ Như Quỳnh De Frelle*(DTL)2.Thơ DTL:Khúc cầu hoàng & Bài thu hồng Tháng Tám-

1…Thơ Như Quỳnh De Frelle*(DTL)2.Thơ DTL:Khúc cầu hoàng & Bài thu hồng Tháng Tám-

Tính chấp chới giữa thiên đàng, địa ngục trong thơ Như Quỳnh De Frelle Du Tử Lê/Người Việt Nguồn:nguoiviet.com-June 2, 2017 Nhà thơ Như Quỳnh De Prelle. (Hình: Facebook Như Quỳnh De Frelle)   Gần đây, nhiều người trẻ làm…