1.Nhà thơ Như Quỳnh de Prelle-kỳ chót (DTL)2.NGUYỄN LỆ UYÊN-Nhớ Phạm Ngọc Lư(dtl.com)

1.Nhà thơ Như Quỳnh de Prelle-kỳ chót (DTL)2.NGUYỄN LỆ UYÊN-Nhớ Phạm Ngọc Lư(dtl.com)

Tháp ‘babel’ trong Kinh Thánh và thơ Như Quỳnh de Prelle Du Tử Lê/Người Việt Nguồn:nguoiviet.com- June 16, 2017 Tập thơ “Song Tử Thơ” của Như Quỳnh de Prelle. (Hình: Du Tử Lê cung cấp) Tháp ‘babel’ trong Kinh Thánh…