1.Tương quan giữa tiếng hát Bạch Yến và nội dung Đêm Đông(DTL)-2.Lá cờ vàng(N.D.An)-3.Ngày lễ Mẹ với cuộc đời tôi-

1.Tương quan giữa tiếng hát Bạch Yến và nội dung Đêm Đông(DTL)-2.Lá cờ vàng(N.D.An)-3.Ngày lễ Mẹ với cuộc đời tôi-

Tương quan giữa tiếng hát Bạch Yến và nội dung Ðêm Ðông Nguồn:nguoiviet.com -Friday, May 16, 2014 Du Tử Lê (Tiếp theo và hết) Năm 23 tuổi, Bạch Yến được mời qua Mỹ biểu diễn và trở thành người Việt…