1.Nhạc sĩ N.T Cang-t.t và hết(DTL)2.'Đất nước mình ngộ quá..(TT Lam)3.Biểu tình vì môi trường..(RFA)4.Nỗi đau của cá..(BBC)

1.Nhạc sĩ N.T Cang-t.t và hết(DTL)2.'Đất nước mình ngộ quá..(TT Lam)3.Biểu tình vì môi trường..(RFA)4.Nỗi đau của cá..(BBC)

Thân mẫu Nguyễn Trung Cang: Con tôi chết trong bệnh tật và nghèo khó Nguồn:dutule.com– Friday, April 29, 2016 Du Tử Lê (Tiếp theo và hết) Cùng với cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang là người chủ…