1.So sánh Obama-Hillary(VB)2..Bí hiểm Trung Nam Hải (VOA)3.Bò trắng răng:. ..(Blogger ĐT Lực)4.Vụ Thiên Tân(BBC)

1.So sánh Obama-Hillary(VB)2..Bí hiểm Trung Nam Hải (VOA)3.Bò trắng răng:. ..(Blogger ĐT Lực)4.Vụ Thiên Tân(BBC)

So Sánh Obama – Hillary Nguồn:vietbao.com – 18/08/2015-(Hình:Bà Clinton đang vận động tranh cử- NN sưu tầm) Vũ Linh …chính sách của đảng Dân Chủ, chủ trương “hoà hợp hòa giải” tối đa với chính quyền CSVN… Ứng viên đảng…