1.TT Obama và Luật pháp(VB)-2.Hạ Viện Mỹ tán đồng bán vũ khí cho VN-3.Hoàng đế Obama rớt long bào(VB)-

1.TT Obama và Luật pháp(VB)-2.Hạ Viện Mỹ tán đồng bán vũ khí cho VN-3.Hoàng đế Obama rớt long bào(VB)-

TT Obama Và Luật Pháp Vũ Linh Nguồn: Vietbao.com-05/08/2014 John Roberts,chánh án Tối cao pháp viện Hoa Kỳ(Hình minh họa từ Wikipedia) …Dường như xã hội chủ nghiã thật sự là con đường TT Obama muốn đi theo… Ngay từ…