1.Trung quốc sắp lập căn cứ ở Quảng Trị(VOA)-2.Kinh tế Obamacare(Vi Anh)-3.Bà Hillary và phụ nữ(VB)

1.Trung quốc sắp lập căn cứ ở Quảng Trị(VOA)-2.Kinh tế Obamacare(Vi Anh)-3.Bà Hillary và phụ nữ(VB)

Nguồn; VOA Thứ bảy, 08/03/2014 Báo động: Người Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Quảng Trị Lê Anh Hùng     Tác giả chụp ảnh với một lão nông ở địa phương, người có hơn 8 sào đất thuộc…